วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานด้านวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานด้านวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)

เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ชื่องานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานด้านวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในรูปแบบ Hybrid Meetimgs Conferencer สามาถเลือกนำเสนอผลงานวิจัยได้ทั้งแบบ onsite และ online โดยนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยในงานเน้นที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการและด้านภาษาและวัฒนธรรม ผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยและติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.tni.ac.th/home/ และ https://icbir.tni.ac.th/ สอบถาบรายละเอียดโทร 02763-2752,02-763-2704