ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 PSU Education Conference “Higher Education for All : Surviving in Times of Change”

Spread the love

                    ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ แบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7 PSU Education Conference “Higher Education for All : Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                   ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์   https://www.psued.org/   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารวมประชุมขอให้เบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์  : 0-7428 9211-2

โทรสาร    : 0-7428 9228

E-mali    : wilailuck@psu.ac.th

เว็บไซต์   : https://www.psued.org/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.