ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562

Spread the love

                                  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU international e-learning Conference 2019 “Imagine MOOCs fos ALL” ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชุมรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญนักการศึกษาจากต่างประเทศ และในประเทศในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาโลกด้านดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีการศึกษา ซึ้งเป็นการประมวณความรู้ด้านอีเลิร์นนิงในทุกด้าน โดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรการรับเชิญทั้งใน และต่างประเทศ

                                  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับค่าเดินทาง และที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://iec2019.thaicyberu.go.th/  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โทรศัพท์      : 0 2039 5675 (พัชรา)

โทรสาร        : 0 2039 5658

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.