ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2020

Spread the love

                            ด้วยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563  หัวข้อ ”Alternative Veterinary Medicine for Animal Health”  ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ https://sites.google.com/a/kku.ac.th/kvac22020/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารคณะ โทรศัพท์ 043-202404

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย