ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการทุนอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 แบบออนไลน์

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการทุนอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 แบบออนไลน์

        สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยขอเชิญท่านและ/หรือผู้แทน รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันของท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 ในหัวข้อ อีราสมุสพลัส: ประตูสู่การศึกษาต่อยุโรปและทุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับยุโรป ซึ่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ของอีราสมุสพลัส และทุนสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยช่องทางออนไลน์ รวมจำนวน 6 รายการ ทั้งนี้ การบรรยายทั้ง 6 รายการ ของโครงการอีราสมุสพลัส จะดำเนินการเป็นภาษาไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายข่าวและข้อมูล โทรศัพท์ 02 305 2600 ต่อ 2662 (รัตนพร นิสทูแอร์) หรือเว็บไซต์ : https://eeas.europa.eu/delegations/thailand_th     

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย