ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ(SCOPUS)

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCOPUS)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.