ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กำหนดจัดอบรมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น  ประจำปี 2564 จำนวน 9 หลักสูตร จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถจัดส่งใบสมัครได้ทั้งในระบบออนไลน์ https://qrgo.page.link/Rezvh  หรือทางอีเมล์ : sci.dru.ac.th สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1BIulVWj7ZyNu4hHYbQtP6MCZzJV9cBAb/view

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.