วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

  • วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
สามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ที่ shorturl.at/dhHL9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 042 835 223

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย