วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

                             มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

                            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทรศัพท์  :  074-200347

E-mail     : hu_conference@hu.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.