ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ”การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่6” ประจำปี 2563 (RDI for disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

Spread the love

                              ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ” การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 (RDI  for Disruptive Education): การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการผลิกผันทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20  กรุงเทพ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729 , 02-441-9737 หรือ 086-320-5925

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.