ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal

Spread the love
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal

          📢 สกสว. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์พาร์ค กรุงเทพมหานคร

           ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อว. สร้างไทย สร้างชาติด้วยระบบ ววน.”

           จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงนักวิจัยในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวผ่านระบบ zoom โดยลงทะเบียนผ่าน QR code ภายในวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และทีมงานจะส่ง link เข้าร่วมการสัมมนาให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.