ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ” การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ” รุ่น 1 โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

Spread the love

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th/web/ok3r1 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.