วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ” การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ” รุ่น 1 โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th/web/ok3r1 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย