ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย

Spread the love
ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย

          สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย ให้แก่คณะรัฐบาลไทย กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอดภัยที่มีเสถียรภาพสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริการายละเอียดข้อมูลตาม http://bit.do/fGuAV  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2610 5422 (อิสรีย์)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.