บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง

Spread the love
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง

📢 บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง
📍เปิดรับตั้งแต่ 20 มี.ค.- 20 เม.ย. 2563
.
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง
.
ติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2277

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เนื้อความ :
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เปิดรับตั้งแต่ 20 มี.ค.- 20 เม.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ_digital.pdf
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 18 มี.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มี.ค.63)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.