ประกาศขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Spread the love
ประกาศขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยได้ขยายเวลาการเปิดรับผลงานเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bus.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=1522&maincat_id=1&subcat_id=45&dcid=14

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย