ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุน สวก. ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 1. พัฒนาสมุนไพรในการรักษาโรค และป้องกันโรคอุบัติใหม่ 2. การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคเกษตร

Spread the love
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุน สวก. ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 1. พัฒนาสมุนไพรในการรักษาโรค และป้องกันโรคอุบัติใหม่ 2. การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคเกษตร

กรอบงานวิจัย สวก.

ปีงบประมาณ 2564 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้


    1. ประกาศกรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร (เปิดรับข้อเสนอ ระหว่าง 10/6/2563 – 10/7/2563) NEW

    2.  ประกาศ!!! นักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอ Concept Proposal กรอบเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และกรอบสมุนไพรไทย ไว้ สวก. เปิดให้ท่านปรับเป็นข้อเสนอฉบับเต็ม (Full Propasal) ผ่านระบบ NRIIS ถึง 10/7/2563 NEW

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทีปุ่มกดด้านล่าง.. 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.