วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564”

📌ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

🌐รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p5-seed-fund/


เหลือเวลายื่นข้อเสนอโครงการอีก
หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โปรแกรมโปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ปีงบประมาณ2564
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.)
ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศโจทย์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
3. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

หมายเหตุ : 
– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. และทาง บพค. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
– สำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเข้าระบบ NRIIS ตามแผนงานที่ประกาศอีกครั้ง โดย บพค. จะรับพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS เท่านั้น
– หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-470-7961-3
E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

 

แหล่งที่มาของข้อมูลคลิ๊ก : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p5-seed-fund/?fbclid=IwAR3wsuVXFTIRf6Ji6w3Sz0f5W0BFtWs9w9ZIx_cvo_Xnxw5MAxOls4Yz1iI

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย