ประกาศเลื่อนการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ

Spread the love

ประกาศเลื่อนการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ

เลื่อนการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ
ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ (รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564 ณ Event Hall 99-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) วช. จึงขอเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด หากได้กำหนดการจัดงานฯ อย่างเป็นทางการแล้ว วช. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย