ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประจำปี 2563-2564

Spread the love
ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประจำปี 2563-2564

          ด้วยศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบ ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ตามหัวข้อโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญมี 8 ประเด็น จึงขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัยจาก ศจย. ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th    ได้ตั้งแต่ กันยายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.