ประชาสัมพันธ์การจัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

                    ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานครบรอบปีที่ 5 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 โดยเวลา 06.00 น. จะมีพิธีทางศาสนาและพิธีถวายราชดุดีฯ ณ ศาลาพระพุทธวจนะปัญญา เวลา 08.45 น. พิธีมอบทุน โล่/รางวัล และเวลา 10.00 น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษามาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน สถาบันจึงเห็นสมควรจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเป็นแบบออนไลน์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/conference64   หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

 

รูปแบบงาน Hybrid Conference 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 : เวลา 09.00 – 17.30 น.

 

งานภาคเช้า: การปาฐกถานำเกี่ยวกับหัวข้อ
“การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
: Innovation foresight for sustainable development strategies”
โดย
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus)
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2006 จากประเทศบังกลาเทศ

 

(ผู้เข้าร่วมงานรับฟังออนไลน์สดผ่านทาง Zipevent Live ซึ่งทุกท่านจะได้รับ Link เข้าฟัง
เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ  โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือดาวโหลดโปรแกรม)

 

งานภาคบ่าย: การนำเสนอผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิจาก 12 สาขา รวมมากกว่า 70 ผลงานวิจัย
(ช่องทางการเข้าร่วมงานตามรายละเอียดในกำหนดการและปรากฏในระบบลงทะเบียน)

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.