ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอดิจิทัลคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย

Spread the love

                        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP) ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ ” โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบท่องเที่ยวสะดวกบน Digital Platform นำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเลย “ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจำนวน 43 คนที่เข้าร่วมการอบรม ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทำดิจิทัลคอนเทนต์ เตรียมความพร้อมสำหรับสำหรับการเข้าร่วมการประกวดจัดทำดิจิทัลคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท ส่งผลงานภายใน 9 ส.ค. 2562 

                       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวด คลิปวิดีโอดิจิทัลคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว กติกาการสมัครเข้าแข่งขัน : ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ทีมละ 1-4 คน คลิปวีดีโอความยาว 2-3 นาที ส่ง Link ผลงานมาที่ esi@nstda.or.th รางวัลผลงานดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รางวัลการนำเสนอดีเด่น จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

ลิงค์รับสมัคร : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe8vKPMGExGxm95JL…/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

โทรศัพท์    : 0 2564 7000 ต่อ 71756 (ระลิตา/กาญจนาภา)

โทรสาร      : 0 2564 7082

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.