ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติศรีโครตบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

Spread the love

                           ตามที่ โครงการ จัดตั้งสถาบันศรีโครตบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโครตบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 ” แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ”  ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น

                           ในการนี้ โครงการจัดตั้ง ศรีโครตบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโครตบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5455-6789 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

โทรศัพท์  :  08-5455-6789

เว็บไซต์    :  https://www.npu.ac.th/sriconference/

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.