วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.aru.ac.th/arucon ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035 276 577

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย