วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Meeting

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีกำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมบทความเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ncst.lru.ac.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร.กิตติ ตันเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์: 08-5681-1227

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย