วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 8 NEUNIC 2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 8 NEUNIC 2023

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเรื่องของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 8 NEUNIC 2023 จากเดิมเป็นรูปแบบการจัดงานผ่านระบบออนไลน์และขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ได้เลื่อนกำหนดวันจัดงานประชุมเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ทาง เว็บไซต์ https://idcneu.com/neunic2023

สามารถเรียกดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.ops.go.th) ในหัวข้อ : ประกาศ > เลือกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 043-222-959 ต่อ 121
E-mail: research.neu@neu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย