ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 20

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”
วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ใน วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจได้รับทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://oldweb.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ หรือแสกน Qr Code ด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัด สำนักวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017, 5018 และ 089-930-0305
สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
หรือ E-mail: wturesearch.ac.th@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย