ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัล
8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022

ภายใต้หัวข้อ Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety

รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักการพัฒนางานวิจัยของสตรีในการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งผู้รับรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. Mid-career Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี
  2. Senior Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป

โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่ละประเภทจำนวน 12,500 เหรียญสหรัฐ และ รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายของแต่ละประเภทจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565

โดยผู้สนใจสมัครสามารถส่งรายละเอียดเพื่อเข้ารับรางวัลและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scienceprize4women.asean.org

สามารถสแกน QR Code ได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานปลัดกระทรวงกองการต่างประเทศ
โทร. 0 2610 5408 (ธีรธร)
อีเมล. teeratorn.l@mhesi.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย