ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

Spread the love

               ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าวฯ ซึ่งสามารถลงทะเบียนส่งบทความของท่านได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.