ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

Spread the love
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

             ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.buuconference.buu.ac.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.