วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน NAVANURAK TikTok

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน NAVANURAK TikTok “เสน่ห์ของงาน Craft & Culture & Nature” วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจในความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมชุมชนในมุมมองใหม่ ๆ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว อีกทั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยด้วย โดยเป้าหมายจะเป็นพื้นที่นำร่อง 10 ชุมชนการท่องเที่ยวใน 10 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ 1. ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2. ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3. เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 4. ถิ่นฐานโบราณคดี บ่อสวก จังหวัดน่าน 5. ไทญ้อ บ้านโพน จังหวัดนครพนม 6. ชุมชนหนองอ้อ จังหวัดสุโขทัย 7. ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี 8. มหัศจรรย์ป่าชายเลน บ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด 9. บ้านท่าดินแดง จังหวัดพังงา และ 10. ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญบุคลากร และ/หรือนิสิต นักศึกษาในสังกัดของท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน NAVANURAK TikTok “เสน่ห์ของงาน Craft & Culture & Nature” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ https://www.navanurak.in.th/navanuraktiktok/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย