เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

Spread the love

                        เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับภายใน วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

[download id=”7221″]

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.