ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 สมาคมราดาศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 สมาคมราดาศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา

          ด้วย สมาคมราดาศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา จะจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ (NCMAPE 2021) ในระหว่าง วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดให้มีการนำเสนอแบบปากเปล่า ซึ่งมีเวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที และนำเสนอแบบโปสเตอร์ ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. โดยขยายเวลาลงทะเบียนส่งผลงานบทความวิจัย ถึงวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการจะรับจำนวนจำกัดเพียงกลุ่มละ 60 ท่าน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัยได้ที่ http://www.atsse.org/conference.php

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.