ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโตองค์จำลอง และเหรียญเสมา

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล
พระพุทธสัพพัญญูสุคโตองค์จำลอง และเหรียญเสมา

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโตองค์จําลองและเหรียญเสมา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่จัดงาน

  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นประธานในพิธีและเกจิอาจารย์ 10 รูป ร่วมในพิธีพุทธาภิเษก

ดาวน์โหลด

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย