ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Spread the love
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจในการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู่ผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ https://il.mahidol.ac.th/th/   และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่โทรสารหมายเลข 02-441-0479 หรืออีเมล์ il.mahidol@gmail.com  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.