ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความลฃวารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโล “Journal of Science, Engineering and Technology” (JSET)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความลฃวารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโล "Journal of Science, Engineering and Technology" (JSET)

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏเลย ได้มีความร่วมมือในการจัดทำวารสาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี “Journal of Science, Engineering and Technology” (JSET) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักวิจับ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสถาบันการศึกษาหรือหน่อยงานอื่นๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ นำเสนอข้อมูล โดยวารสารฉบับที่ 1 นี้ สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และสามารถ Download รายละเอียดการส่งบทความได้ที่ ลิงก์ด้านล่าง ลิงก์ Download https://drive.google.com/file/d/1HXvk04ZvgzYQsSA3tdGSzBLqTziXFOog/view?usp=drivesdk

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.