วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

 

ประชาสัมพันธ์โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และได้มีกำหนดจัดการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ รุ่นที่ 4 – 6

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความพร้อมในการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ รุ่นที่ 4 – 6 ดังกล่าว ผ่าน Website : https://talentmobility.in.th ในระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน.2
โทร. 02-610-5314 (ศิรัสก์)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย