วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings และการเลือกตั้งสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย วาระปี 2565 – 2567

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/ge-academic-25-26 ภายในวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา มก.
โทร 0-2118-0100 ต่อ 8080-3
โทรสาร 0-2118-0109
Email reg_bu@ku.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย