ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2022 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Spread the love

    สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีดำริจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย…ที่ใช้ได้จริง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง

     สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏดังแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์/Line 080-597-2894 และเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/arm.red.94

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก!!

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย