ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการสัมฤทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Spread the love
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการสัมฤทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาวิชาชีพของตน และยกระดับวิทยฐานะ แก่ผู้ประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้ ในชุดวิชานั้น ๆ และขณะนี้กำลังรับสมัคร รุ่นที่ 35 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โครงการสัมฤทธิบัตร เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อสอบผ่านชุดวิชานั้น ๆ จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ ขณะนี้กำลังรับสมัคร รุ่นที่ 113 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2504 7788 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบประวัติได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.