ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเซนและสกุลเงินดิจิทัล สำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop

Spread the love
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเซนและสกุลเงินดิจิทัล สำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop

          ด้วยนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเซนและสกุลเงินดิจิทัล สำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop สำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักลงทุนด้านสกุลเงินดิจิทัล และผู้ที่ต้องการจะก้าวไปเป็น Blockchain Administrator, เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงิน โดยโครงการฯ จะจัดระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.