ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

Spread the love

ด้วย มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากลเพื่อจะได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 18.00 น. ทาง Zoom Video Conferencing

มหาวิทยาลัยธนบุรีขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ดังกล่าว ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรวม
1.กรอกใบสมัครได้ที่ shorturl.at/kAKX0
2.โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 116-3-79854-5 ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการฯ
3.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินไปยังอีเมล thonburitraining51@gmail.com
4.รับ Link เข้าอบรม

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ shorturl.at/kAKX0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์
โทร: 097-954-2879, 0-2655-1008
ไลน์: 0979542879
อีเมล: thonburitraining51@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย