วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 13

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 13 เรื่อง “หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวปฏิบัติในการเขียนการขอรับรองจริยธรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่คณาจารย์ นิสิตและบุคคลที่สนใจ

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8qDxE2-Z1bFXCRMldJXqd4DuIZCt6WuivsH8Ht3SsfFB7Dw/viewform พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในขั้นตอนการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทร. 02-5635252 ต่อ 5019
มือถือ. 097-2122681

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย