ประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8” ประจำปี 2563

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8” ประจำปี 2563

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาตินนทบุรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานวิจัย นั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาตินนทบุรีอีสาน ครั้งที่ 8 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th/ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.