ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

                  ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อหลัก “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 : เวลา 09.00-17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)  จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ / บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.icada2021.nida.aac.th  ส่งผลงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2727-3300,3312,3298

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.