ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน IBIX 2020

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน IBIX 2020

                ตามหนังสือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในสังกัดหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรนั้น

                ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่การจายของเชื้อไวรัส ทางผู้จัดงานดังกล่าวจึงเห็นควรเลื่อนการจัดงานฯ จากระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ซึ่งยังไม่มีกำหนดว่าเป็นช่วงเวลาใด ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะได้ประสานงานเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์และจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาศต่อไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.