วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย

                      วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย เวลา 10.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.