วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562

                            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Kokea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐเกาหลี รวมทั่งส่งเสริมและสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

                            สำหรับปี 2562 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ https://www.nrct.go.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ

โทรศัพท์   : 0 2561 2445 ต่อ 203 , 0 2579 2690

โทรสาร     : 0 2561 3049

E-mail      : sasivimol.t@nrct.go.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.