รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)

Spread the love

                         ด้วย japan Science and Technology Agency (JST) และ Science and Technology in Society fofum (STS forum) ประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาว์ชน (STS forum Young Leaders Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี จำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุมประจำปี STS forum 2019 และเข้าร่วมประชุมพิเศษเรื่อง “Dialogue between Young Leaders and Noble Laureates” ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าร่วมได้ทุกการประชุมของ STS forum และจะได้รับประโยชน์จากการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำระดับโลก อาทิ นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่างๆ ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำทางธุรกิจ นักข่าว และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2562 ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น

                          สำหรับปี 2562 นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาว์ชน (STS forum Young Leaders Program) ตั้งแต่วันที่ 7-24 พฤษภาคม 2562  โดย วช. จะเป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน (70,000 เยน หรือประมาณ 20,000 บาท/คน) สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของ วช. และหน่วยงานต้นสังกัดที่เสนอชื่อผู้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในส่วนของค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พัก โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ของ วช. ที่ www.nrct.go.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย

โทรศัพท์         : 0 2561 2445 ต่อ 211,212

โทรสาร           : 0 2561 3049

E-mail            :  irr@nrct.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.