วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งเรื่องเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

Spread the love
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งเรื่องเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

          ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Maritime Studies & Marine Innovation : Towards a Sustainable Ocean” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น 10) โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในประเทศไทย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเรื่องเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น 10) โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://maritime.cmu.ac.th/MSMI2020/index  และสามารถสอบถามข้อมูลผ่านผู้ประสานงานได้ที่ โทรศัพท์ 0 8630 6382-4 และ 034 870 708-9

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.