วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.